Directory / Companies / Novitell AB / Sydsvenska Elanläggningar SSE AB